księgi handlowe

Na podstawie dowodów księgowych prowadzimy księgi rachunkowe ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Wyceniamy aktywa i pasywa oraz okresowo ustalamy droga inwentaryzacji ich stan. Zgodnie z ustawa o rachunkowości sporządzamy sprawozdania finansowe oraz przechowujemy dowody księgowe i pozostałą dokumentację przewidzianą ustawą.

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje
do celów podatkowych jak również:

W imieniu podatników i płatników sporządzamy zeznania
i deklaracje podatkowe oraz udzielamy pomocy w tym zakresie.
Przygotowujemy formularze rejestracyjne i zgłoszeniowe.


obsługa kadrowo - płacowa

Przedsiębiorstwo zatrudniające chociaż jednego pracownika zobowiązane jest z mocy przepisów do prowadzenia
dokumentacji kadrowo-płacowej. Pozostawienie obsługi w tym zakresie pod naszym nadzorem pozwoli Państwu
skupić się na głównej działalności firmy bez konieczności śledzenia częstch zmian w przepisach. W ramach tej usługi
sporządzamy i prowadzimy w Państwa imieniu sprawozdawczość dla potrzeb instytucji takich jak Urząd Skarbowy
czy Urząd Pracy, naliczamy wynagrodzenia i miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, prowadzimy rozliczenia z ZUS
oraz sporządzamy roczne deklaracje PIT.

zakres usług

 • Pełna księgowość
 • Tworzenie polityki rachunkowości
 • Założenie planu kont
 • Ewidencja zdarzeń księgowych
 • Ewidencja sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Miesięczne deklaracje
 • Roczne sprawozdania finansowe
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Miesięczne deklaracje
 • Roczne zeznania podatkowe właścicieli
 • Kadry i płace
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zaliczki na podatku dochodowego pracownikow
 • Informacje roczne PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Zgłoszenie/wyrejestrowanie pracownikow z ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie raportów RMUA
 • Ewidencja urlopów